WPT JAPAN 2019 DAY1 E イケブクロギルド 結果

WPT JAPAN 2019 DAY1 E イケブクロギルド 結果

MASAYA NAKAKO 169,800

 

 

 

 

 

 

 

 

KEN KAWAKAMI 144,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNHENG SITU 134,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKEO KIUCHI 129,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZUYOSHI YOKOO 121,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIROKAZU ABE 121,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEITARO FUKUDA 121,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARI YOSHINARI 106,400

 

 

 

 

 

 

 

 

SHOGO HASE 101,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASATO TAKASUKA 99,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOSHIHIRO NEKO 94,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOSHITAKA SAWADA 79,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOU LIN 78,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOSHIHISA SHIMIZU 72,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISASHI YAMANOUCHI 62,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSUKE BANDO 53,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHINNOSUKE OHBA 44,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YUSUKE SAKURAI 43,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTANI TAKUMI 43,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKAHIKO ITO 38,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOHEI NAKAI 32,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHUN TSUKAMOTO 30,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIROKI NAKAGAWA 27,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSUBASA KAMEI 10,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総スタック:1,960,000

24名のプレイヤーがDay2に進出です。おめでとうございます!