WPT JAPAN 2019 DAY1 D ナゴヤギルド 結果

WPT JAPAN 2019 DAY1 D ナゴヤギルド 結果

 

TSUKUE MAKITO 261,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YUTA TAGAWA 204,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YUJI YOKOTA 126,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASARU MOCHIZUKI 121,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATOSHI KOBATASHI 101,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENGO SHIRAI 71,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIROYUKI MOCHIZUKI 65,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENGO YUKISHITA 53,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNICHIRO HIRANO 44,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYO DAICHO 42,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YUJI ISONO 39,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総スタック:1,777,000

11名のプレイヤーがDay2に進出です。おめでとうございます!