WPT JAPAN 2019 DAY1 B シブヤギルド

WPT JAPAN 2019 DAY1 B シブヤギルド 結果

 

RYOSUKE MASTSUMOTO 180,400

 

 

 

 

 

 

 

SHOSEI YAMAGUCHI 166,400

 

 

 

 

 

 

 

 

HITOMI KAMIYA 160,200

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZUKI YAMASHITA 125,300

 

 

 

 

 

 

 

YOSHIRO SHIMIZU 123,300

 

 

 

 

 

 

 

SHINRYO NONIN 121,900

 

 

 

 

 

 

 

 

KENTO SATO 115,200

 

 

 

 

 

 

 

HAYATO SUZUKI 79,500

 

 

 

 

 

 

 

DAISUKE SAWADA 60,000

 

 

 

 

 

 

 

 

TERUHIKO KABASAWA 50,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総スタック:1,182,600

10名のプレイヤーがDay2に進出です。おめでとうございます!